Συχνές Ερωτήσεις

wave

Η Διοίκηση και τα Στελέχη της εταιρείας διαθέτουν εμπειρία που ξεπερνά τα 20 έτη όσον αφορά στις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων.
Η σύνθετη διαδικασία του προϊόντος απαιτεί εμπειρία και γνώση, χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουμε καθώς τα μέλη μας προέρχονται από τον οικονομικό και τραπεζικό τομέα. Η επιτυχής διαχείριση και η συνέπεια των υπηρεσιών μας αποτυπώνεται στο υψηλό ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτημάτων μας το οποίο αγγίζει το 90% καθώς και στο συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς που κατέχουμε στα εκταμιευμένα στεγαστικά δάνεια σε όλη την τραπεζική αγορά, το οποίο ξεπερνά το 10%. Ενδεικτικά, το έτος 2022 η IMS μεσολάβησε για την εκταμίευση συνολικού ποσού στεγαστικών δανείων ύψους 135.000.000€, ενώ παράλληλα η εταιρεία μέσο σταθμικά διαχειρίζεται 4.000 ενεργές αιτήσεις

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της IMS είναι:
Πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα της αγοράς. Η ΙΜS δεν εκπροσωπεί μόνο μια τράπεζα αλλά έχει στην φαρέτρα της τα προϊόντα όλης της τραπεζικής αγοράς. Ως συνέπεια, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει την τράπεζα που του καλύπτει τις ανάγκες του.
Διευρυμένο ωράριο. Στην IMS μπορεί ένας υποψήφιος δανειολήπτης να κλείσει ραντεβού δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως από τις 8:30πμ έως τις 20:00.
Γνώση. Η εξειδίκευση των στελεχών της IMS στο συγκεκριμένο προϊόν (άνω της 20ετιας) έχει ως αποτέλεσμα ο εν δυνάμει δανειολήπτης να  ενημερώνεται με λεπτομέρεια για την λειτουργία και τα προγράμματα ενός στεγαστικού δανείου.
Αποτελεσματικότητα. Τα στελέχη της IMS έχοντας διεκπεραιώσει δεκάδες χιλιάδες στεγαστικά δάνεια έχουν αποκτήσει μια μοναδική εμπειρία, η οποία μεταλαμπαδεύεται στους πελάτες. Ως αποτέλεσμα έχει να διαχειρίζεται με επιτυχία το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που τυχών προκύψουν, τόσο στην αγορά μιας κατοικίας όσο στην έκδοση ενός στεγαστικού δανείου.

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται. Η αμοιβή μας προκύπτει από τη σύμβαση που έχουμε συνάψει με την τράπεζα και αποδίδεται εφάπαξ κατά την εκταμίευση του δανείου. Ως πελάτης μας και υποψήφιος δανειολήπτης δεν επιβαρύνεστε για τις υπηρεσίες μ ας με κανένα τρόπο, άμεσο ή έμμεσο.

Η IMS έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως μεσίτης πιστώσεων και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Συνεπώς εργαζόμαστε διαμεσολαβώντας για στεγαστικά δάνεια στα πρότυπα των τραπεζών

Μπορείτε να αιτηθείτε χρηματοδότηση για τους παρακάτω σκοπούς:
• Αγορά κατοικίας
• Αγορά οικοπέδου
• Ανέγερση/αποπεράτωση κατοικίας
• Επισκευή ακινήτου
• Κάλυψη προσωπικών αναγκών ποσού 10.000€< (με προσημείωση ακίνητου)
• Αγορά κατοικίας και επισκευή
• Αγορά οικοπέδου και ανέγερση

Για το στεγαστικό δάνειο μπορείτε να επιλέξετε:
- Σταθερό επιτόκιο, το οποίο παραμένει αμετάβλητο για συμφωνημένο χρονικό διάστημα.
- Κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο συνδέεται με το Euribor, πλέον ενός περιθωρίου (spread), το οποίο ορίζει το τραπεζικό ίδρυμα.
- Σταθερό & κυμαινόμενο επιτόκιο που είναι αρχικά σταθερό για ορισμένα χρόνια και κυμαινόμενο για την υπόλοιπη διάρκεια (π.χ. 5 πρώτα χρόνια σταθερό και μετά κυμαινόμενο).

Από την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του υποψήφιου δανειολήπτη, έως και την ευτυχή έκβαση της εκταμίευσης, ακολουθούνται επτά βασικά στάδια, στα οποία οι καταρτισμένοι συνεργάτες της IMS θα σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια, συνέπεια και απόλυτη γνώση των διαδικασιών…

Προσφορά
Αίτηση στεγαστικού δανείου
Οικονομική προ έγκριση
Νομικός – τεχνικός έλεγχος
Τελική Έγκριση
Προσημείωση Ακινήτου
Εκταμίευση

Λαμβάνοντας μια οικονομική προέγκριση από την τράπεζα, θα έχετε μια επίσημη απάντηση για το ποσό δανείου και τη δόση που μπορείτε να υποστηρίξετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναζητήσετε το ακίνητο που σας ταιριάζει σύμφωνα με τις δυνατότητες σας. Επιπρόσθετα θα κερδίσετε πολύτιμο χρόνο χωρίς την παραμικρή δέσμευση ή οικονομική επιβάρυνση.

Όχι, για κάθε στεγαστικό δάνειο πρέπει να υπάρχει και σκοπός χρηματοδότησης. Συνεπώς αν έχω ήδη αγοράσει το ακίνητο δεν υπάρχει λόγος χορήγησης δανείου από την τράπεζα.

Εμπορική αξία ορίζεται ως η εκτιμηθείσα αξία από το συνεργαζόμενο μηχανικό της τράπεζας σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών του ακινήτου και αυτοψίας. Δεν σχετίζεται άμεσα ούτε με την αγοραία αξία ούτε με την αντικειμενική αξία.

Για κάθε στεγαστικό δάνειο για το οποίο η τράπεζα λαμβάνει ως εξασφάλιση το ακίνητο του δανειολήπτη, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ασφάλεια πυρός και σεισμού η οποία θα καλύψει το κόστος αποκατάστασης σε περίπτωση ζημιάς από τους εν λόγω κινδύνους.
Το κόστος της ασφάλειας κατοικίας είναι ανάλογο με το κατασκευαστικό κόστος του ακινήτου εξασφάλισης και όχι με το ποσό του δανείου Προαιρετικά, δύναται να αποκτηθεί επιπλέον ασφάλεια ζωής δανείου, η οποία θα καλύπτει την οικογένεια του δανειολήπτη για απώλεια ζωής, αλλά και για μόνιμη ολική ανικανότητα.

Τα έξοδα του στεγαστικού δανείου διαμορφώνονται από δυο κατηγορίες και αφορούν:
Τα έξοδα της τράπεζας, τα οποία περιλαμβάνουν αμοιβές νομικού, τεχνικού ελέγχου και αμοιβή δικηγόρου για την συναίνεση και εγγραφή προσημείωσης. Αυτά είναι εφάπαξ προκαθορισμένα ανάλογα με την τράπεζα και ανεξάρτητα από το ποσό του δανείου.
Τα έξοδα προσημείωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα τέλη και δικαιώματα υποθηκοφυλακείου/κτηματολογικού γραφείου και τα έξοδα εκδόσεως αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος. Αυτά είναι εφάπαξ ανάλογα με το ποσό του δανείου και ανεξάρτητα από την τράπεζα.

Οι δαπάνες εξέτασης αιτήματος, τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου και αμοιβή του δικηγόρου της τράπεζας για την προσημείωση δεν εντάσσονται στο δάνειο. Τα συγκεκριμένα έξοδα διαχωρίζονται και καταβάλλονται εφάπαξ από τον δανειολήπτη.
Η ασφάλεια πυρός και σεισμού είναι επίσης ξεχωριστή υποχρέωση και δεν συμπεριλαμβάνεται στη δόση δανείου.

Ένας υποψήφιος αγοραστής που σκοπεύει να αποκτήσει κατοικία η οποία χρήζει επισκευή, μπορεί να χρηματοδοτηθεί παράλληλα για την αγορά και την επισκευή του ακίνητου. Αντίστοιχα για την απόκτηση μιας ημιτελούς κατοικίας μπορεί να χρηματοδοτηθεί με στεγαστικό δάνειο για την αγορά και την αποπεράτωσή της.

Η μηνιαία δόση που πληρώνετε στην τράπεζα, μπορεί να μην είναι πλέον η κατάλληλη για εσάς.
Στην IMS, γνωρίζοντας τα προγράμματα και την πολιτική των τραπεζών, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε με σκοπό να βρεθεί η λύση που να ταιριάζει στις ανάγκες σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.
H πρόωρη αποπληρωμή του δανείου σας (μερική ή ολική) είναι εφικτή κατά κανόνα, είτε κατά την περίοδο κυμαινομένου επιτοκίου, είτε κατά την περίοδο σταθερού επιτοκίου (Ισχύουν εξαιρέσεις όσον αφορά στη σταθερή περίοδο).

Φυσικά! Η IMS το 2022 μεσολάβησε για την εκταμίευση συνολικού ποσού 25 εκατ. ευρώ, στεγαστικών δανείων που αφορούσαν κατοίκους εξωτερικού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στα τηλέφωνα της εταιρείας μας (09:00-17:00) ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στο website μας, ώστε να επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας κάποιος από τους Συμβούλους μας και να ορίσετε ραντεβού από τις 8:30 έως τις 20:00.
Σκοπός μας να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα στεγαστικού δανείου που ταιριάζει στο οικονομικό προφίλ και στις ανάγκες σας.
Η συνάντηση με την εξειδικευμένη ομάδας μας μπορεί να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της IMS ή διαδικτυακά τις ώρες που σας εξυπηρετούν

H σχέση μας με τα πιστωτικά ιδρύματα βασίζεται στη διασφάλιση του τραπεζικού απορρήτου και των συμβάσεων που έχουμε συνάψει.
Η ευρύτερη πολιτική που εφαρμόζουμε βασίζεται στην τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR – 2016/679), όπως την έχει ορίσει από τις 25/05/2018 η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση.
Επιπλέον η ΙΜS έχει εφαρμόσει σε όλες τις διαδικασίες και τα συστήματά της το διεθνές πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 έχοντας λάβει την σχετική πιστοποίηση.

phone

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 9520047-48

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 έως τις 17:00

ims logo

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες.