Νομικές υπηρεσίες

wave

Η Εταιρεία IMS παρέχει Νομικές Υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. Η Νομική μας Υπηρεσία εξειδικεύεται στο Εμπράγματο Δίκαιο και Δίκαιο των Ακινήτων, για πάνω από 20 χρόνια.
Η νομική υποστήριξη των πελατών είναι συνεχής σε οποιοδήποτε στάδιο για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας και την χορήγηση του στεγαστικού δανείου.

nomikes ipiresies image
ims logo
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν, ενδεικτικά:

Εκπροσώπηση Αγοραστή
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας πέραν 20ετίας. Ενημέρωση για την ύπαρξη διεκδικήσεων, αμφισβητήσεων, προσημειώσεων υποθηκών και υποθηκών, κατασχέσεων καθώς και καταγραφής και μελέτης τίτλων δικαιοπαρόχων κατόπιν ελέγχου σε αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
  • Έλεγχος σχεδίου Συμβολαίων Αγοραπωλησίας, Προσυμφώνων Αγοραπωλησίας,
  • Παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου.
  • Παράσταση για την εγγραφή Προσημείωσης Υποθήκης – Υποθήκη. Σύνταξη κάθε σχετικού δικογράφου για άρση , εξάλειψη και διαγραφή προσημείωσης υποθήκης και υποθήκης.
Νομικές Υπηρεσίες

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το δάνειο που ταιριάζει στις ξεχωριστές ανάγκες σου.

  • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών για θέματα που αφορούν την αγοραπωλησία
  • Επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας έκδοσης στεγαστικού δανείου.
  • Εκπροσώπηση αγοραστή δια πληρεξουσίου για όλη την διαδικασία της αγοραπωλησίας και έκδοση στεγαστικού δανείου.
  • Πλήρης εκπροσώπηση δια πληρεξουσίου για όλη την διαδικασία της αγοραπωλησίας και έκδοση στεγαστικού δανείου, Κατοίκων Εξωτερικού.
Εκπροσώπηση Πωλητή
  • Συγκέντρωση, έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την υπογραφή του συμβολαίου, αποδοχών κληρονομιάς, γονικών παροχών.
  • Παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου.