IMS, το στεγαστικό δάνειο όπως το θες!

wave

Γιατί να πάρεις στεγαστικό δάνειο;

Ως λέξη το «δάνειο» ενίοτε δημιουργεί προβληματισμό παρά το γεγονός ότι αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την επίσπευση μίας σημαντικής αγοράς, όπως είναι αυτή της κατοικίας. Ωστόσο με τη σωστή καθοδήγηση της IMS, η οποία θα αξιολογήσει τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές σας, η λήψη στεγαστικού δανείου θα αποδειχθεί ως η καλύτερη λύση για την αγορά ενός ακινήτου.
Αναλυτικότερα, οι σκοποί για τους οποίους μπορεί κάποιος να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο είναι οι εξής:

 • Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση, βελτίωση, επισκευή κατοικίας
 • Αγορά οικοπέδου
 • Αναχρηματοδότηση στεγαστικών δανείων άλλων τραπεζών
couple image

Βασική ορολογία στεγαστικού δανείου

Με τον όρο στεγαστικό δάνειο εννοούμε την χορήγηση πίστωσης σε κάποιον ιδιώτη έτσι ώστε να προβεί στην απόκτηση κάποιου ακινήτου.

 • LTV (loan-to-value)
  Είναι ένας δείκτης ο οποίος εμφανίζει την σχέση του ποσού του δανείου προς την αξία του ακινήτου σύμφωνα με τον μηχανικό της τράπεζας.
  Πχ σε ένα δάνειο αξίας 80000 € με αξία ακινήτου 100000 € ο δείκτης LTV είναι 80%

 • Κεφάλαιο
  Είναι το ποσό του στεγαστικού δανείου που λαμβάνει ο δανειολήπτης

 • Επιτόκιο
  Είναι το επιπλέον κόστος που προκύπτει από το ποσό δανεισμού. Για το στεγαστικό δάνειο μπορείτε να επιλέξετε:
  - Σταθερό επιτόκιο, το οποίο παραμένει αμετάβλητο για συμφωνημένο χρονικό διάστημα.
  - Κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο συνδέεται με το euribor, πλέον ενός περιθωρίου (spread), το οποίο ορίζει το τραπεζικό ίδρυμα.
  - Υβριδικό επιτόκιο που είναι αρχικά σταθερό για ορισμένα χρόνια και κυμαινόμενο για την υπόλοιπη διάρκεια (π.χ. 5 πρώτα χρόνια σταθερό και μετά κυμαινόμενο).

 • Δανειολήπτης
  Ονομάζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται το δάνειο.

 • Εγγυητής
  Ο εγγυητής είναι το πρόσωπο που καθίσταται και ο ίδιος υπεύθυνος μαζί με τον δανειολήπτη, για την αποπληρωμή του δανείου.

 • Πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση
  Η δυνατότητα για αποπληρωμή του δανείου ανά πάσα στιγμή, είτε ολικά (πλήρης εξόφληση) είτε κατά ένα μέρος (μερική εξόφληση), με ή χωρίς ποινή.

Πώς μπορείς να πάρεις στεγαστικό δάνειο;

Για να πάρεις στεγαστικό δάνειο μπορείς να απευθυνθείς είτε απευθείας σε μία ή περισσότερες τράπεζες είτε σε ένα μεσίτη πιστώσεων που διατηρεί συνεργασίες με τα τραπεζικά ιδρύματα και θα μεσολαβήσει ώστε να εξασφαλίσεις μία επιτυχημένη και συμφέρουσα συναλλαγή.

people image

Τι είναι μεσίτης πιστώσεων;

Ή αλλιώς: τι είναι η IMS. Πρόκειται για τον μεσάζοντα που αναλαμβάνει όλη την ιδιαίτερα χρονοβόρα και αυξημένης προσοχής διαδικασία για την έκδοση ενός δανείου. Με αυτό τον τρόπο, ο δυνητικός δανειολήπτης απαλλάσσεται από το μεγαλύτερο μέρος των διεργασιών (εξοικονόμηση κόπου και χρόνου), αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να εγκριθεί η αίτηση του και εξασφαλίζει ότι το δάνειο που θα λάβει θα είναι βιώσιμο.

people image

Γιατί να απευθυνθείς στην IMS;

Η IMS ως διαμεσολαβητής έκδοσης στεγαστικών δανείων σε βοηθά να κάνεις τις σωστές κινήσεις, ώστε να εκταμιεύσεις γρήγορα κι εύκολα το δάνειο σου.
Αφιερώνουμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε:

 • Να κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες σου
 • Να ελέγξουμε την πιστοληπτική σου ικανότητα
 • Να σου παρουσιάσουμε όλες τις δυνατές επιλογές από την τραπεζική αγορά
 • Να σε εκπαιδεύσουμε και να σε συμβουλεύσουμε με ασφάλεια, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί την καλύτερη λύση για τη δική σου ξεχωριστή περίπτωση
 • Να διασφαλίσουμε το καταλληλότερο δάνειο για εσένα

Το σημαντικότερο είναι πως είμαστε δίπλα σου, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία και σου προσφέρουμε μία εξατομικευμένη υπηρεσία.

ims logo

Tα 7 βήματα για το σπίτι σου

Για την έκδοση του στεγαστικού σου δανείου, ακολουθούνται επτά βασικά στάδια, στα οποία οι καταρτισμένοι σύμβουλοι της IMS θα σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια, συνέπεια και απόλυτη γνώση των διαδικασιών…

steps image

Επόμενο βήμα, μετά την συνάντηση σας με έναν από τους συμβούλους της IMS, είναι η αποστολή του αιτήματος χορήγησης στην τράπεζα της επιλογής σας για το ποσό που επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε. Η IMS προχωράει στη συγκέντρωση των οικονομικών σας στοιχείων, συντάσσουμε την εισηγητική μας έκθεση και αποστέλλουμε το αίτημα στην τράπεζα για αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι προκειμένου να προχωρήσουμε στο αίτημα προ-έγκρισης δεν προϋποθέτει ότι έχετε καταλήξει σε ακίνητο.

steps image

Αφού η τράπεζα αξιολογήσει του οικονομικό σας προφίλ, το αίτημα σας λαμβάνει οικονομική προ-έγκριση. Η οικονομική προέγκριση είναι επίσημο τραπεζικό έντυπο, στο οποίο αναγράφεται το ποσό που προ-εγκρίνει η τράπεζα της επιλογή σας, με συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Ουσιαστικά βεβαιώνει ότι δέχεται να σας χρηματοδοτήσει για το ποσό που αιτηθήκατε. 

steps image

Έχοντας λάβει την οικονομική προέγκριση και εφόσον έχετε καταλήξει σε ακίνητο, η τράπεζα θα προχωρήσει στον έλεγχο του. Ο δικηγόρος της τράπεζας ελέγχει τη νομική τάξη του ακινήτου, ο μηχανικός ελέγχει ότι είναι πολεοδομικά σύννομο και θα εκτιμήσει την τρέχουσα εμπορική του αξία, βάσει της οποίας θα οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό του δανείου.

steps image

Μετά την οριστικοποίηση  του ποσού χρηματοδότησης το αίτημα σας λαμβάνει τελική έγκριση, το τραπεζικό έντυπο που ουσιαστικά σας διασφαλίζει για την χορήγηση συγκεκριμένου ποσού δανείου. Μπορείτε πλέον με ασφάλεια να προχωρήσετε στην υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου. 

steps image

Την τελική έγκριση ακολουθεί η υπογραφή του συμβολαίου αγοράς ακινήτου, η μεταγραφή του στο υποθηκοφυλακείο / κτηματολογικό γραφείο και η προσκόμιση του στην τράπεζα. Η τράπεζα ελέγχει το συμβόλαιο αγοράς και εκ νέου το φάκελο του δανειολήπτη. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ουσιαστικά επισημοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού δανείου.

steps image

Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης ακολουθεί ραντεβού με δικηγόρο της τράπεζας προκειμένου να προχωρήσει στην εγγραφή προσημείωσης επί του ακινήτου αγοράς. Ουσιαστικά η προσημείωση είναι μία μορφή υποθήκης και εξασφαλίζει την τράπεζα, καθώς λειτουργεί ως εγγύηση για το ποσό του δανείου που χορηγείται στον δανειολήπτη.

steps image

Τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η εκταμίευση του ποσού στο λογαριασμού του πελάτη, ο  οποίος εκδίδοντας δίγραμμη επιταγή εξοφλεί τον πωλητή του ακινήτου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του στεγαστικού δανείου προσκομίζοντας τη συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης στην τράπεζα.

Tα 7 βήματα για το σπίτι σου

Για την έκδοση του στεγαστικού σου δανείου, ακολουθούνται επτά βασικά στάδια, στα οποία οι καταρτισμένοι σύμβουλοι της IMS θα σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια, συνέπεια και απόλυτη γνώση των διαδικασιών…

1
Αίτηση Στεγαστικού Δανείου
steps image

Επόμενο βήμα, μετά την συνάντηση σας με έναν από τους συμβούλους της IMS, είναι η αποστολή του αιτήματος χορήγησης στην τράπεζα της επιλογής σας για το ποσό που επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε. Η IMS προχωράει στη συγκέντρωση των οικονομικών σας στοιχείων, συντάσσουμε την εισηγητική μας έκθεση και αποστέλλουμε το αίτημα στην τράπεζα για αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι προκειμένου να προχωρήσουμε στο αίτημα προ-έγκρισης δεν προϋποθέτει ότι έχετε καταλήξει σε ακίνητο.

2
Οικονομική προ έγκριση
steps image

Αφού η τράπεζα αξιολογήσει του οικονομικό σας προφίλ, το αίτημα σας λαμβάνει οικονομική προ-έγκριση. Η οικονομική προέγκριση είναι επίσημο τραπεζικό έντυπο, στο οποίο αναγράφεται το ποσό που προ-εγκρίνει η τράπεζα της επιλογή σας, με συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Ουσιαστικά βεβαιώνει ότι δέχεται να σας χρηματοδοτήσει για το ποσό που αιτηθήκατε. 

3
Νομικός – Τεχνικός ‘Ελεγχος
steps image

Έχοντας λάβει την οικονομική προέγκριση και εφόσον έχετε καταλήξει σε ακίνητο, η τράπεζα θα προχωρήσει στον έλεγχο του. Ο δικηγόρος της τράπεζας ελέγχει τη νομική τάξη του ακινήτου, ο μηχανικός ελέγχει ότι είναι πολεοδομικά σύννομο και θα εκτιμήσει την τρέχουσα εμπορική του αξία, βάσει της οποίας θα οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό του δανείου.

4
Τελική Έγκριση
steps image

Μετά την οριστικοποίηση  του ποσού χρηματοδότησης το αίτημα σας λαμβάνει τελική έγκριση, το τραπεζικό έντυπο που ουσιαστικά σας διασφαλίζει για την χορήγηση συγκεκριμένου ποσού δανείου. Μπορείτε πλέον με ασφάλεια να προχωρήσετε στην υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου. 

5
Υπογραφή Σύμβασης
steps image

Την τελική έγκριση ακολουθεί η υπογραφή του συμβολαίου αγοράς ακινήτου, η μεταγραφή του στο υποθηκοφυλακείο / κτηματολογικό γραφείο και η προσκόμιση του στην τράπεζα. Η τράπεζα ελέγχει το συμβόλαιο αγοράς και εκ νέου το φάκελο του δανειολήπτη. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ουσιαστικά επισημοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού δανείου.

6
Εγγραφή Προσημείωσης
steps image

Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης ακολουθεί ραντεβού με δικηγόρο της τράπεζας προκειμένου να προχωρήσει στην εγγραφή προσημείωσης επί του ακινήτου αγοράς. Ουσιαστικά η προσημείωση είναι μία μορφή υποθήκης και εξασφαλίζει την τράπεζα, καθώς λειτουργεί ως εγγύηση για το ποσό του δανείου που χορηγείται στον δανειολήπτη.

7
Εκταμίευση
steps image

Τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η εκταμίευση του ποσού στο λογαριασμού του πελάτη, ο  οποίος εκδίδοντας δίγραμμη επιταγή εξοφλεί τον πωλητή του ακινήτου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του στεγαστικού δανείου προσκομίζοντας τη συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης στην τράπεζα.

Τι στεγαστικό δάνειο σε ενδιαφέρει;

ims logo

Υπολόγισε την δόση του στεγαστικού δανείου σου

calculate form